Emiliano Qirngnuq

Maligaliuqti: 
Netsilik
Legislative Office: 

Uqaut: (867) 975-5021
Kayumiktukkut: (867) 975-5116
Qaritauyakkut: eqirngnuq [at] assembly [dot] nu [dot] ca

Kivgarviup Kivgarviup Havagvia: 

Uqaut: (867) 769-6183
Kayumiktukkut:(867) 769-6184
Qaritauyakkut: emilianoqirngnuq [at] netsilikmla [dot] ca

Emiliano Qirngnuq niruaqtaphaatuq uvani October 30, 2017-mi, Nattilingmiunut kipgatuiniatuq uvunga talimaanut maligaliutinut Nunavumi. Qirngnuq kinguliitumi maligaliutinut illauhimayuq hitamaanut maligaliurvingmun.

Maligaliutinut ilauniahaarhuni, Qirngnuq Hamlakunut katimayiuqatayuugaluaq Kugaarugmun hulilu angutighaliqiyikunullu katimayiuqatauhimayuq. Havaghimayurlu aulatiyiuhuni Kuapakunut Koomiut kuapanganut. Qirngnuq ikituliqiyikunutlu ilahimayutuqauyuq.

Qirngnuq Aipanilu, Katherina, inngutaqauliqtuk. Qirngnuq aliagiyalik ukunungat angunahunirmilu iqalughiunirmullu kaapanaamullu.