Katimayigalaat Ihivgiuktit Kavamatkut Havagutikhait ovalo Kinauyaligiyiit

Ighivautak
John Main

Ighivautakatia
Cathy Towtongie

Katimayiit
Tony Akoak
Joelie Kaernerk
Pauloosie Keyootak
Adam Arreak Lightstone
Patterk Netser
Calvin Pedersen
David Qamaniq
Emiliano Qirngnuq
Allan Rumbolt
Craig Simailak

Katimayigalaat Havaktiit
Katimayigalaat Titigaktiit: John Quirke ovalo Stephen Innuksuk
Ihivgiuktit ovalo Pikuyaligiyit Ihivgiuktiit: Alex Baldwin ovalo Siobhan Moss

Maliktakhait Katimayigalaat Ihivgiuktit Kavamatkut Havagutikhainik ovalo Kinauyaligiyiit piniaktut hapkonanik:

 • Ihumagilugit Kinauyat Atuktakhait, angiyut atuktakhait, Munagiyit paknaiyautikhait ovalo kuapuriisiligiyit paknaiyautikhait; ovalo
 • Ihumagilugit aalanik tuniyauhimayut Maligaliukvimit.

Katimayigalaat ihivgiuklutik munaginiaktut hapkoninga Kavamatkut Nunavumi munagiyiit, Kuapuriisiligiyiit havakviit, Nunavumi Kuapuriisiligiyit ovalo aalat havakviit:

 • Munagiyit Atanguyait ovalo Kavamakatiligiyiit;
 • Munagiyit Kinauyaligiyit;
 • Munagiyit Havaktuliqijitkut;
 • Nunavumi Busniligiyit Kuapuriisiligiyiit;
 • Nunavumi Hanatiligiyit Kuapuriisitkut;
 • Qulliq Kuligiyit;
 • Havaktiit Aniktailigiyit ovalo Akiliktiligiyiit Kamisitkut;
 • Inuukatiminut Nangminiiktiligiyit Akigaktituiyit;
 • Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit;
 • Akigaktituiyit Ikayuktit Katimayiit;
 • Imiligiyit Laisinsiligiyit Katimayiit;
 • Qulliit Nunavumi Aknait Katimayiit;
 • Kuliligiyiit Akiligutainik Ihivgiuktit Katimayiit;
 • Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit; ovalo
 • Ukaalakhimaitkumik Maligutikhait aalanut Katimayigalaani, tamamik aalat katimayiit ovalo havakviit Kavamatkut Nunavumi.

Katimayigalaat aalanik munagitjutikaktut hapkonanut:

 • Ihumagilugit Kinauyaligiyiit Nunavumi ovalo tuhaktitainik Ihivgiuktit Kinauyaligiyiit Kavamatukatkunit;
 • Ihumagilugit tuhaktitait Atanguyait Niguaktiligiyit Nunavumi;
 • Ihumagilugit tuhaktitait Kangunaktunik Kamisinaa Nunavumi;
 • Ihumagilugit tuhaktitait Ukauhiit Kamisinaa Nunavumi;
 • Ihumagilugit tuhaktitait Ministaa Nutakanut ovalo Inuulgamiit; ovalo
 • Ihumagilugit aalanik mikhaanut Kavamatkut Nunavumi piyuakhait ataani Nunavumi Nunataagutinit.