Events

Select event type to filter by
« Tuesday October 23, 2018 »
Tue
Start: Oct 23 2018 3:53 pm

IQALUIT, Nunavut (October 23mi, 2018) – Maligaliukvik ublumi angikhimayait nuutitigutait pitkuhimayainik Ms. Katherine Peterson, Q.C., angiktauluni Kangunaktuligiyit Kamisinakhamik Nunavumi. Nuutitihimayait tamaat angiktauhimayut Maligaliukvimi.

Nunavumi Kangunaktutiligiyit Pikuyakyuangani pikamata Kangunaktuligiyit Kamisinaa havaliniaktok talimanik ukiunik. Ms. Peterson tugaagutikhanga piliniaktok kilamik.

Junemi ukiuk, Munagiyiit ovalo Ikayuktiit Katimayiit Maligaliukvimi kinikhiahimayut uktuktukhanik havaagutikhainik Kangunaktuligiyit Kamisinakhamut.

Syndicate content