Events

Select event type to filter by
Tuesday September 10, 2019
Start: Sep 10 2019 1:42 pm

IQALUIT, Nunavut (September 10mi, 2019) – Maligaliukvik katimanialiktut 1:30mongakat Tuesday, September 17mi, 2019, katimanialiktut atuhikmik ublumik.

Start: Sep 10 2019 2:29 pm

IQALUIT, Nunavut (September 10mi, 2019) – Maligaliukviup Katimayigalaat Munagiyut Kavamatkut Havagutikhainik ovalo Maniligiyiit kungiaktiniaktut Talavisitkut naalaktitlugit 2019mi Tuhaktitakhait Kavamatukatkut Maniinik Ihivgiukti Maligaliukvimut Nunavumi Ikayuklugit Iniktiliktut Ilihaktut ovalo Inikniit Ilihafaagutikhait September 25mit 26mut, 2019.

Wednesday September 18, 2019
Start: Sep 18 2019 8:34 am
Wednesday September 25, 2019
Start: Sep 25 2019 11:39 am

IQALUIT, Nunavut (September 25, 2019) – Katimayigalaat mungiyut Maligaliuligiyinik ublumi tuhaktiyut hulinialigiaganik aipaanut ihumagiyakhainut Maligakhak 25, Pikuyakyuakhak Ihuakhagiaganik Ilihaktituiyit Pikuyakyuakhait ovalo Inuit Ukauhiit Munagitjutikhait Pikuyakyuakhait. Maligakhak 25 tunihimayuk Ministaa Ilihaktituiyit June 5mi, 2019 ovalo kaitkuhimayuk katimayigalaanut ihumagiyauyaanganik.

Syndicate content