Events

Select event type to filter by
Wednesday February 19, 2020
Start: Feb 19 2020 3:46 pm
Thursday February 20, 2020
Start: Feb 20 2020 8:53 am
Friday February 21, 2020
Monday February 24, 2020
Tuesday February 25, 2020
Start: Feb 25 2020 2:42 pm

IQALUIT, Nunavut (February 25, 2020) – Ukkua Nunavumi Hiuliktiit Katimayiit katimaniaktut 09:00am (EST) ublami Pingatiutimi, February 26, 2020, niguakniagamik nutamik Ukkaktighamiki uvani Maligaliurvikmi. Ukkua Nunavumi Katimayiit katimayiikaktut tamaitnik Maligaliuktinik uvani Maligaliukvikmi. Tatva pigiaktitjutauniaktuk niguagutighamik Ukkaktighamik ublumi katimalikmikpata tatvani Maligaliurvikmi.

Wednesday February 26, 2020
Start: Feb 26 2020 8:13 am
Thursday February 27, 2020
Friday February 28, 2020
Start: Feb 28 2020 9:52 am
Monday March 02, 2020
Start: Mar 2 2020 11:44 am
Tuesday March 03, 2020
Start: Mar 3 2020 8:37 am
Wednesday March 04, 2020
Start: Mar 4 2020 8:36 am
Thursday March 05, 2020
Start: Mar 5 2020 8:36 am
Friday March 06, 2020
Syndicate content