Hivulikti Simeon Mikkungwak

Maligaliuqti: 
Baker Lake
Legislative Office: 

Uqaut: (867) 975-5019
Kayumiktukkut: (867) 975-5112
Qaritauyakkut: smikkungwak [at] assembly [dot] nu [dot] ca

Kivgarviup Kivgarviup Havagvia: 

P.O. Box 376
Baker Lake, NU
X0C 0A0
Uqaut: (867) 793-4949
Kayumiktukkut: (867) 793-4950
Qaritauyakkut: simeonmikkungwak [at] bakerlakemla [dot] ca

Simeon Mikkungwak niruaqtauffarhimayuq tatvani niruaqnaqtitlugu Aktupa 30, 2017-mi, kivgaktuiniarhuni niruaqvigiyani Qammanirjuaq tatvani Talimani Maligaliurviatni Nunavumiut.

Mr. Mikkungwak nigiaktauhimayuk Ukaktimut May 28mi, 2019, katimatjutait Nunavumi Hivuliktiit Katimayut, Mr. Mikkungwak Ighivautauliktuk Maligaliukvimi ublumi. Mr. Mikkungwak aipaangani Ukaktiup Tuklianguhimayuk ovalo Ighivautaupluni Katimayigalaanut.

Mr. Mikkungwak tikkuaktauhimayuq kivgaktuiluni Tugligiyauluni Uqqaqtiuyumik Katimattuinaktitlugit tatvani Talimani Maligaliurvikmi hivulikpamik katimmangakmata Nuvaipa 21, 2017-mi. Mr. Mikkungwak katimayiuqqatauhimayuq tatvani Hitamani Maligaliurviata Nunavumiut. Mr. Mikkungwak Kivgaktuihimayuq Ihivautauvluni tatvani Maligaliuktittuinait Katimayigalangitni tatvalu Tugligiya Ihivautaliup Katimatuinaktitlugit Katimayiit.

Niruaqtautinani, Mr. Mikkungwak havaqarhimayuq Nunanik Kimilguriyiuvluni tatvani Kivalliq Inuit Katuyikatigit-kuni. Mr. Mikkungwak kaffinik havaqarhimayuq taimani havaligami ilaliutilugit hapkua Avikturhimayuni Immilaiyagumayunik uvalu Angayaknaktunik taimarumayut Ikkayuqtiuvluni Havaktiuyuq kavamatkuni Havakviatni Anniaktuliqiyiit uvalu Inulikiyiitkut tatvalu Maligaliriyiuyuni Uqqaqtiuhimayuq appirhuiyiuyuni.

Mr. Mikkungwak ilihaktaminik innirhihimayuq tatvani Nunavumi Ilihagiakpalikviatni. Mr. Mikkungwak ilihakpalirhimangmiyuq ayungitamninik havagiyauyuni ulugianaktunik iqqaquqtauhimayunik havagiyaitnik, uppalunaktitlugu kilamik aqpaqqataqnikut, kaptiriyiuvarhuni tatvalu inminiqtailinikut havaqqarhimagivluni.

Mr. Mikkungwak kinguani kivgaktuihimayuq Tugligiyauvluni Maiyamit Qammanirjuami, Maniliqqiyiuvluni-Tittigaliuhimayuq tatvani Qammanirjuami Anguniaktit uvalu Naniriaqtuqtit Katimayiit-kuni, Ihivautauhimayuq Qammanirjuami Ilihaktulikiyiit Katimayiit-kuni tatvalu Katimayiuqqatauhimayuq tatvani Qammanirjuami Igluliqqiyiita Katimayiitni.

Mr. Mikkungwak akkiliktuktauhumaitumik ikkayuranginnaktuq qinnirhiayiuyuni tatvalu nunaliitni nalautiqaqviatni. Mr. Mikkungwak inmi alliagiyaqaqtuq anguniaknikmik, ullapqinnikmik uvalu attuqtuyaktunik.