2017-mi Niruagakhanguqtitauniq Angmaktut Iliitagiyauyurhanik Nunavumiunik

Nov 22 2017

IQALUIT, Nunavut (Nuvaipa 22, 2017-mi) – Uqqaqtiuyuq uvani Maligaliurvikmi unalu Ihivautalik Iliitagiyauyunik Nunavumiunik Uqqautjiuyut Katimayiit-kut Joe Enook Ublumi uqqalaktuq tatvani hamna niruagakhanguqtitauniq angmaktut Iliitagiyauniaktunik Nunavumiunik.

Tatvani Januali 1, 2010-mi, Una Illiitagiyauhimayunik Nunavumiunik Maligak Aularutauhimayuq. Una maligaunik haffuma Iliitagiyautjutip ihumagiyauyuq tatva “Ihumagivlugit pitiagumavlugit hapkua inuit ikkayuqpiarhimayut illitquhiktutinik, inuliqiniqut uvalunin pivalialikinikut iloani Nunavut.” Hamna Iliitagiyautjutat tatva quttinikpanguyuq pitiagutauvluni Nunavumi tatvalu ihumagiyautiaktuq iliitaguyauyunik tamaitnik hakuginiqarhumi, pinnikutihiakutinik uvalunin haviktarhimatjutinik tunihitjutaitnik ukkua Kavamatkut Nunavumi.

Ukkua Iliitagiyauyunik Nunavumiunik Uqqautjiuyut Katimayiit-kut ihumarhutigivagait hapkua Iliitagiyauhimayut tatvalu tunnihivaktuq ihumarhutikhaitnik umma Kamisinaup, Una kivgaktuiqqataqtuq imma Angayuqanguvluni haffuminga Iliitagiyautjutimik. Ukkua katimayiqatauyut tatvani Uqqautjiyiuyut Katimayiitkuni tatva una Uqqaqtiuyuq Maligaliurvikmi, una Ataniluangat ukkua Appirhuiyiuyut Nunavumi Appirhuiviatni Nunavut tatvalu una Angayuqangat ukkua Nunavut Tungavikut Timingata.

Niruagakhanguqtittitjutirhat tittikat hatkiumayut titiraqviitni ukkua Maligaliuktit Maligaliurvikmi tatvalu piyauyunaktut atjiquhiunginagialgit Maligalirviup karitauyaita naunaipkutatni tatva www.assembly.nu.ca. Niruagakhanguqtitautjutit tittiqat tuniyauyagiaqaqtut kangiktitnagu 5:00pm (Qikkiktaluk) Pingatiutimi Fapyuali 28, 2018. Attiliuqtautitlugit kungiaktitinik hatqitiniaktut ubluani ihuarhiyauhimaliqat.

Ublumimut tikkitugu, kittitlugit tatva 15-guyut inuit Iliitagiyauhimayut Nunavumi iikkayuqpiarhimagamik kivgaktuihimavlutik kavamatkuni nunaliitni, titirauyaqniqut, ilihaktulikinikut, uqqauhilikinikut, ukpikniaknikut nanminiktaknikut.

“Katimayiit niriuktut niruagakhanguqtitauniaktunik ayungitunik Nunavumiut” Uqqaqti uqqalaktuq Enook.

-30-

Tuhaffagumaniguvit Hivayainagialik:

John Quirke, Titigaktiuyuq Maligaliurvikmi

Unalu Titiraqti tatvani Iliitagiyauhimayut Nunavumi Uqqautjiyiuyut Katimayiit

Hivayauta: (867) 975-5000

AttachmentSize
2017-mi Niruagakhanguqtitauniq Angmaktut Iliitagiyauyurhanik Nunavumiunik200.96 KB
Ilitaqhidjutit Nunavunmi 2017 Tikkuaqtuinikkut Titirarvikhaq169.07 KB