2018-mi Niruagakhanguqtitauniq Angmaktut Iliitagiyauyurhanik Nunavumiunik

Nov 8 2018

IQALUIT, Nunavut (Nuvaipa 8, 2018-mi) – Uqqaqtiuyuq uvani Maligaliurvikmi unalu Ihivautalik Iliitagiyauyunik Nunavumiunik Uqqautjiuyut Katimayiit-kut Joe Enook Ublumi uqqalaktuq tatvani hamna niruagakhanguqtitauniq angmaktut Iliitagiyauniaktunik Nunavumiunik.

Tatvani Januali 1, 2010-mi, Una Illiitagiyauhimayunik Nunavumiunik Maligak Aularutauhimayuq. Una maligaunik haffuma Iliitagiyautjutip ihumagiyauyuq tatva “Ihumagivlugit pitiagumavlugit hapkua inuit ikkayuqpiarhimayut illitquhiktutinik, inuliqiniqut uvalunin pivalialikinikut iloani Nunavut.” Hamna Iliitagiyautjutat tatva quttinikpanguyuq pitiagutauvluni Nunavumi tatvalu ihumagiyautiaktuq iliitaguyauyunik tamaitnik hakuginiqarhumi, pinnikutihiakutinik uvalunin haviktarhimatjutinik tunihitjutaitnik ukkua Kavamatkut Nunavumi.

Ukkua Iliitagiyauyunik Nunavumiunik Uqqautjiuyut Katimayiit-kut ihumarhutigivagait hapkua Iliitagiyauhimayut tatvalu tunnihivaktuq ihumarhutikhaitnik umma Kamisinaup, Una kivgaktuiqqataqtuq imma Angayuqanguvluni haffuminga Iliitagiyautjutimik. Ukkua katimayiqatauyut tatvani Uqqautjiyiuyut Katimayiitkuni tatva una Uqqaqtiuyuq Maligaliurvikmi, una Ataniluangat ukkua Appirhuiyiuyut Nunavumi Appirhuiviatni Nunavut tatvalu una Angayuqangat ukkua Nunavut Tungavikut Timingata.

Niruagakhanguqtittitjutirhat tittikat hatkiumayut titiraqviitni ukkua Maligaliuktit Maligaliurvikmi tatvalu piyauyunaktut atjiquhiunginagialgit Maligalirviup karitauyaita naunaipkutatni tatva www.assembly.nu.ca. Niruagakhanguqtitautjutit tittiqat tuniyauyagiaqaqtut kangiktitnagu 5:00pm (Qikkiktaluk) Pingatiutimi Fapyuali 28, 2019. Attiliuqtautitlugit kungiaktitinik hatqitiniaktut ubluani ihuarhiyauhimaliqat.

Ublumimut tikkitugu, kittitlugit tatva 17-guyut inuit Iliitagiyauhimayut Nunavumi iikkayuqpiarhimagamik kivgaktuihimavlutik kavamatkuni nunaliitni, titirauyaqniqut, ilihaktulikinikut, uqqauhilikinikut, ukpikniaknikut nanminiktaknikut.

Uqaqtittiyi Enook uqaqtuq, “Quviahuktunga pivikhaqarama tunngahuqublugit Ilitariyauhimayut Nunavunmi ukununngarmata Kanatami Ihumagiyauttiarningannut. Una ihumaliurutaulihaaqtuq qanurlikiaq kavamatuqatkut Ilitaqhiniup Katimayiinut angiqtauhimayaa Una Piuniqhaq Kuip Kivgaqtuiyinganit.”

-30-

Tuhaffagumaniguvit Hivayainagialik:
John Quirke, Titigaktiuyuq Maligaliurvikmi
Unalu Titiraqti tatvani Iliitagiyauhimayut Nunavumi Uqqautjiyiuyut Katimayiit
Hivayauta: (867) 975-5000

AttachmentSize
2018-mi Niruagakhanguqtitauniq Angmaktut Iliitagiyauyurhanik Nunavumiunik201.55 KB
Form185.77 KB