2019mi Atiktuitjutikhait Angmaktut Ilitagitjutikhainut Nunavumi

Dec 13 2019

IQALUIT, Nunavut (December 13mi, 2019) – Ukakti Maligaliukvimi ovalo Ikhivautak Ilitagitjutikhainik Nunavumi Ikayuktit Katimayiit, Honourable Simeon Mikkungwak, ublumi tuhaktiyuk atiktuitjutikhainik angmaktuk Ilitagitjutikhainik Nunavumi.

January 1mi, 2010, Ilitagitjutait Nunavumi Pikuyakyuat atuliktut. Pinahuaktait Ilitagitjutainut, “Ilitagilugit Inuit Ikayukpiakhimayut Inuuviviniinut, Inuligiyiinut ovaluniit Hanatiligiyiinut Naamagutainik Nunavumi.” Ilitagitjutait anginikhaanguyut ilitagitjutait Nunavumi ovalo hivuliuyut aalanut ilitagitjutainit, ilitagitjuitit ovaluniit aalanit ovaluniit tuniyait Kavamatkut Nunavumit. Ilauyut Ilitagitjutait Nunavumi Kanatamiunut Ilitagitjutait Atugutainut pilihimayut 2018mi Kavamatukatkut Ilitagitjutait Katimayiinit angiktauhimayut Governor Generalmit.

Ilitagitjutait Nunavumi Ikayuktit Katimayiit ihumagilikpaktait atiktuitjutainik Ilitagitjutainik ovalo pitkuhimayut Kamisinamit Nunavumit, ilauyuk Atanguyuapluni Ilitagitjutainik. Ilaukatauyut Ikayuktit Katimayiinut, Ukakti Nunavumi Maligaliukvik, Atanik Apikhuktit Nunavumi Apikhukviinit ovalo Anguyukaak Nunavut Tunngavik.

Atiktuitjutait titigait pilaaktut titigakvianit Maligaliukatigiit Maligaliukvimit ovalo pilaaktut Kagitauyakut Maligaliukvimit kagitauyakuugutainit hamani: www.assembly.nu.ca. Atiktuitjutait piniaktut 5:00mongakat (EST) Fridaymi, February 28, 2020. Kungiaktitiniaktut talvangat ubluanit tuhaktitauniaktut.

Ubluminut, tamaat 18kuyut Inuit pihimaliktut Ilitagitjutainik Nunavumi ikayugutainut, ilangani Kavamatkunit havaktut ovalo Nunalaamini Ikayuktut, hanauyaktit, ilihaktituiyit, ukauhiit ikayuktut, ukpgilikiyit hivuliktiit ovalo busniinit ilauyut.

Ukakti Mikkungwak ukaalaktuk, “Hivunikhaptinut ihumapluta, aliahukatigiigutainik kulinik ukiuni atuliktait Ilitagitjutait Nunavumi Pikuyakyuat, Pitkuyatka tamamik Nunavumiut ihumagilugit atiktuiyumayainik kinamik nakuuyumik ovalo ikayuinaktumik tahapkoa Nunavumut.”

-30-

Tuhafaagumaguvit takulugu:

John Quirke, Titigakti, Maligaliukvimi
Ovalo Titigakti Ilitagitjutainik Nunavumi Katimayiit
Hivatauyaa: (867) 975-5000

AttachmentSize
2019mi Atiktuitjutikhait Angmaktut Ilitagitjutikhainut Nunavumi203.17 KB
Tikkuaqtuinikkut Titirarvikhaq210.51 KB