Katimayigalaat Maligaliuktiligiyinut Tuhaktiyut Aipaanganut Ihumaginiaktait Maligakhak 25

Sep 25 2019 11:39 am

IQALUIT, Nunavut (September 25, 2019) – Katimayigalaat mungiyut Maligaliuligiyinik ublumi tuhaktiyut hulinialigiaganik aipaanut ihumagiyakhainut Maligakhak 25, Pikuyakyuakhak Ihuakhagiaganik Ilihaktituiyit Pikuyakyuakhait ovalo Inuit Ukauhiit Munagitjutikhait Pikuyakyuakhait. Maligakhak 25 tunihimayuk Ministaa Ilihaktituiyit June 5mi, 2019 ovalo kaitkuhimayuk katimayigalaanut ihumagiyauyaanganik.

Katimayigalaat Ighivautaa John Main ukaalaktok, “Maligaliutikatitka ovalo uvanga aliagiyait Nunavumiut ukaalakhimayut ihumagiyainik hamani ikpinaktuk Maligakhak. Katimayigalaat ihumagiliktait tamamik ikayugutainik ovalo tunngahukuyut tuniyumayunik nunakatigiinit ovalo havakviit 5:00mongakat Friday, October 11mi, 2019. Tunihimayut Inunut takupkainiaktut tunigumik Maligaliukvimut katimaligumik ukiakhami.”

Ukiakhami 2019 katimaniaktut Aipaanut (2nd ), Talimaat (5th ) Maligaliukvik katimaliniaktut 1:30mongakat Thursday, October 17mi, 2019.

Ighivautak Main ukaalaktok, “Katimayigalaat kinikhiayut avataanungaktilugit ihivgiugutikhait ubluit katimatitlugit, pipkaiyaanganik talavisitkut naalaktititilugit mikhaanut Maligakhak 25 kingulimi malguuk ubluinit Novembermi. Minista Ilihaktituiyit ovalo kaitkuhimayut ukaalagumayut takuyauniaktot katimayigalaanut naalaktitititlugit, tuniyaanganik Nunavumiut Nunavumi kungiagiaganik katimakatigitlugit.”

Maliktakhait Katimayigalaat naalaktiligutikhait ovalo katitigutait tuhaktauhimayut takuyauniaktok kakuguniak.

-30-

Tuhafaagumaguvit takulugu:
John Main, MLA (Arviat Kananangani-Tikigarjuaq)
Ighivautak, Katimayigalaat/Hivatauyaa: (867) 975-5127

AttachmentSize
Katimayigalaat Maligaliuktiligiyinut Tuhaktiyut Aipaanganut Ihumaginiaktait Maligakhak 25208.06 KB