Maligaliurvikmi Pigiaktitquiyut Tiqquaquivlutiq Nutamik Kangunaktuliqiniqut Kamiksinarhamik Nunavumi

Sep 9 2013

IQALUIT, Nunavut (Saptaipa 9, 2013) – Ukkua Maligaliurvikmi ublumi angirhimayat una pigiaktitauhimayuq tatva una Ihumagiyautiaqtuq J.E. (Ted) Richard tiquaqtauquvlugu Kangunaktuliqinikut Kamisinanguquvlugu Nunavumi. Una pigiaktitjutauyuq tamatkiumavlutik angiktauhimayuq tatvani Maligaliurvikmi.

Una avikturhimayuni Kangunaktuliqinikut Maligak pitjutauyuq tatva una Kangunaktuliqinikut havaktitauniaktuq talimanik ukkiunik. Una tiquaqtauhimayuq ublumimut Kangunaktuliqinikut Kamisinauyuq kiklirha innikniaqtuq Saptaipa 9, 2013. Uma Mr. Richard tiquaqtautjuta aulagutiniaqtuq September 10, 2013.

Tatvani June-mi ukkiumi atuqtumi, ukkua Atanguyauyut uvalu Kivgaktuivlutik Katimayiit tatvani Maligaliurvikmi tuhaktitihimayut turhikhutik uqtugumayunik havagiyauyumut Kangunaktuliqinikut Kamisinarhamik.

Uqqaqtiuyuq tatvani Maligaliurvikmi Hunter Tootoo, “Tatva amihuyut hapkua ayungitpiaktut uqtuqtut nakitlikiak nunaniit Kanatami piyumavlugug una havaak kivgaktuiyumavlutik Nunavumi Kangunaktuliqinikut Kamisinarhamik. Una Mr. Richard ayungitpiaqtuq tatva appirhuiyiuhimavluni uvalu Maligaliurtiuhimavluni hamaniUkkiuktaktumi ahianik ayungituqangituq .”

tatvani 2010-mi, Ukkua Maligaliurviqmi tikuarhimayaat una Mr. Richard kivgaquivlugu tatvani Ihivautautquvlugu tatvani N unavumi Niguaktuliqiniqut Titikniliurniqut Katimayiuyuni. Mr. Richard kinguani Ihivautauhimayuq tatvani 1997-mi Niguaktuliqiniqut Titikniliurniqut Katimayiuyuni.

Ukkakti Tootoo ilaliutiya una ukkautigiyaminut, “uvanga Maligaliurtiqatitkalu tatva tedja unniutiyumayavut una Mr. Norman Pickell quyagitpiarhugu kivgaktuqtiaqmat Nunavumiunik.”

Una unipkaliurhimayuq titigak ilaliutihimayut.

AttachmentSize
Maligaliurvikmi Pigiaktitquiyut Tiqquaquivlutiq Nutamik Kangunaktuliqiniqut Kamiksinarhamik Nunavumi149 KB