Piyumayut Inunit Tuhakuyakhainik - Maligakhak 25, Pikuyakyuakhait Ihuakhagutikhainik Ilihaktituiyit Pikuyakyuakhat Ovalo Inuit Ukautikhait Munagitjutikhainik Pikuyakyuat

Jun 11 2019

Maligaliukvik Katimayigalaat Maligaliuligiyiit piyumayut Nunavumit Inuit ovalo Havakviinit titigakhimayunik Tuhakuyakyainik mikhaanut Maligakhak 25, Pikuyakyuakhait Ihuakhitjutikhainik Ilihaktituiyit Pikuyakyuat ovalo Inuit Ukauhiit Munagitjutikhait Pikuyakyuakhat.

Maligakhak 25 tunihimayut Ministaamit Ilihaktituiyit ovalo pihimaliktuk Aipaanik (2nd) Taiguakhimayuk Maligaliukvimi June 5mi, 2019.

Kagitauyakuuktut aatjikutait Maligakhak pilaaktut Maligaliukviit kagitauyakuugutait hamani: http://www.assembly.nu.ca/bills-and-legislation. Makpigaakut aajikutait Maligakhak 25 pilaaktut apigilugit Titigakviani Maligaliukvik.

Katimayigalaat piyumayut pitkutikhainik Nunavumit nunakatigiit ovalo Havakviit ihuakhihimayumik ilanganut Maligakhak 25, Pikuyakyuak Ihuakhitjutikhait Ilihaktituiyit Pikuyakyuakhait ovalo Inuit Ukauhiit Munagitjutikhait Pikuyakyuakhat.

Tuniyumayut pilaaktut 5:00mongakhat September 13mi, 2019.

Tuniyumayut titigaklugit hamunga:

John Main, MLA
Ighivautak, Katimayigalaat Maligaliuligiyiit
Maligakliukvik Nunavumi
Titigakvia P.O. Box 1200
Iqaluit, NU
X0A 0H0
Hivatauyaa: (867) 975-5000
Sukatukut: (867) 975-5191
Kagitauyakut: submissions [at] assembly [dot] nu [dot] ca

AttachmentSize
Piyumayut Inunit Tuhakuyakhainik - Maligakhak 25, Pikuyakyuakhait Ihuakhagutikhainik Ilihaktituiyit Pikuyakyuakhat Ovalo Inuit Ukautikhait Munagitjutikhainik Pikuyakyuat22.91 KB