Saptaipa 16, 2021


Katimajutiqhait

5th Assembly 2nd  Session

Iqaluit, Nunavut 

September 16mi, 2021

 1:30 P.M.

 

 

1.   

Qingangnik

2.   

Ministait Ukauhiit

3.   

Maligaliuktit Ukauhiit

4.   

Kiujutait Apikutainit

5.   

Illitagijutait Pulaqtunnut

6.   

Apikutait

7.   

Titirahimajut Apikutait

8.   

Kiujutait Titgaqhimajunit Apigijutait

9.   

Kiujutait Angmatijiutunainik Ukaitait

10.

Tuqhikttut

11.

Kiujutait Tuqhiktunnin

12.

Tuhaktigutait Katimajigalannit Maligaqhanik uvalu allanit

13.

Tunitjutainik Makpiganik

14.

Tuhaktigutiqhait Nutitiujumajainik

15.

Tuhaktigutait Nutitiumajainik hiviulimit taiguaritainik maligaqhat

16.

Nutitiumajait

17.

Hivulimik Taiguarutait Maligaqhait

18.

Aipannut Taiguaritiat Maligaqhat

19.

Ihumagiyiat Katimajagalanit Maligaqhat uvalu allanik

  • Maligaqhak 75, Pikujaqjuaq ihuaqhaijutait itiktauvikutait maligutiqhait pikujarjuat

·    20. Tuhaktitait katimajiralanit

21.

Pingahuaut Tiaguaritiqhait Maligaqhait

22.

Katimajutiqhat

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Maligaqhat Katimajiralat Maligaliugutiqhat

 

Maligaqhak 52, Nunavummi Uqhurjualirit Commisionkkut Pikujaryuaq

 

Maligaqhak 54, Pikujarjuaq Ihuaqhaijutait Atufalaktait moniit pikujarjuaqhait


Maligaqhak 56, Imiit taxiqhait pikujarjuaq

  

Maligaqhak 76, Pikujarjuaq ihuaqhaijutait uikiuktaktummi havaktiit igajugutiqhait akiliktaqhait

          

AttachmentSize
Katimatjutirhait Ublumi - Saptaipa 16, 202142.24 KB