Una Ihumagiyautiaqtuq Joe Savikataaq

Maligaliuqti: 
Arviat Hivuraa

Hivuliqti

Ministaat Gavamaliqiyitkut

Ministanga Nunatiqhimayunut

Minista Aulayunnautiitni

Ministaat Avatiliqiyitkut

Minista Kamagiyiuyuq Iglunut Akiliqtuqtauyunut Ihivriuriyit Katimayiit

Ministanguyuq Munariniqaqtuq Nunatirhimayunullu

Legislative Office: 

Uqaut: (867) 975-5050
Kayumiktukkut: (867) 975-5051
Qaritauyakkut: jsavikataaq [at] gov [dot] nu [dot] ca

Kivgarviup Kivgarviup Havagvia: 

General Delivery
Arviat, NU
X0C 0E0
Uqaut: (867) 857-4485
Kayumiktukkut: (867) 857-4486
Qaritauyakkut: joesavikataaq [at] arviatsouthmla [dot] ca

Una ihumagiyautiaqtuq Joe Savikataaq niruaqtauhimayuq tatvani niruaqnaqtitlugu Aktupa 30, 2017-mi, kivgaktuiniarhuni niruaqvigiyani Arviat Hivurani tatvani Talimani Maligaliurviatni Nunavumiut. Mr. Savikataaq niguaktauhimayuk Atanguyait Katimayigalaanut November 17mi,2017, Ukiuktaktumi Hivuliktiit niguaktititilugit. Minista Savikataaq ilaunialiktuk havaaminik November 21mi, 2017. Tukliuniaktuk Hivuliktimut, Ministauluni Pivalliayuliriyuni Ingilrayuliriyunilu, Minista kamagiyaa Nunavunmi Nanminiqaqtut Maniliuqtut Kuaparisat, Minista kamagiyaa Uyarakhiuqtut, Minista Avatiliriyitkunni uvvalu Minista Alruyaqtukkuuqtuni.

Mr. Savikataaq katimayiuqqatauhimayuq tatvani Hitamatni Maligaliurviatni Nunavumiut, tatvani kivgaktiuhimayuq Ministauvluni Nunaliitni uvalu Kavamatkuni Hannayuliqiyiitkuni, Ministauvlunilu Iqqumaqutilikiyiitkuni, Ministauvluni Avatiliqqiyiitkuni tatvalu Nunavunmit Ikhivautalik Kangiqsualuup Takutjutiplugik Miitirniani.

Mr. Savikataaq havaqaqparhimayuq Anguhiqiyiuvluni Havakviatni ukkua Avatilikiyiitkut, tatvani havarhakhimayuq qaniningani 30-nik ukkiuknik. Mr. Savikataaq tigumuaktuq naunaipkutimik innirhihimagami ilihakpalirhimavluni avatilikinikut uvalu anguhikiyiuyut havagiyaita atangiktutirhaitnik.

Mr. Savikataaq tatva 20-nik ukkiunik kivgaktuihimayuq niruaqtauhimavarhuni tatvani Arviatni Hamlatkut Katimayiitni.

Joe-lu Susan-lu Savikataaq pingahunik nutaraqqaqtuq: Jamie, Joe Jr. unalu Wendy. Uma Mr. Savikataaq inmikut alliagiyaqaqtuq hapkuninga anguniaknikmik, ikalurhiuknikmik, mikkiyunik tingmitjutinik tingmialiuvluni,kayaktuqnikut puvnaqataknikutlu alliagiyaqarivluni. Mr. Savikataaq kanganguqtuq akkiliktuqtauhimaitumik ikkayuqtiuvarhaqtuq qiniriayiuyuni.