Tuhagakhat Nutaat

The News Releases in this section of the Website are those that relate to the Assembly as a whole.

For Press Releases issued by the Government, please visit the Government of Nunavut's Website at http://www.gov.nu.ca.

To visit our news release archive, click HERE.

CURRENT NEWS RELEASES

November 08, 2019

IQALUIT, Nunavut (Nuvaipa 8, 2019) – Ukkua Maligaliukvikmi Katimayigalaat Maliganik ublumi tuhaktitumayut naunaiyautanik una kitikpalianiaktuk telivisakut tautuktaulutik katimanianik uminga Maligaghak 25-mik, una tughiktutauyuk Maligak Ihuaghautighak uminga Ilihakulikinikut Maligakmik uvalu Inuit Ukkauhiitnik Tammaktailitjutighaitnik Maligak....

October 11, 2019

IQALUIT, Nunavut (October 11, 2019) – Ukakti Maligaliukvimi Simeon Mikkungwak Ublumi tuhaktiyut Ms. Karliin Aariak tugaaktauhimaliktuk Ukauhiit Kamisinaulaluni Nunavumi. Tugaaktaa piliniaktok October 21, 2019.

October 11, 2019

IQALUIT, Nunavut (October 11mi, 2019) – Ukakti Maligaliukvimi Simeon Mikkungwak ublumi tuhaktiyut angiktiliginiaktut Mr. David Qamaniq, Maligaliukti-Niguaktauhimayuk Tununiqmit, piniaktut 09:00mongakat Thursday, October 17mi, 2019.

October 11, 2019

Kinikhiayut uktuktukhanik havaagutikhainut Ukauhiit Kamisinamik Nunavumi. Hamna havagutikhait piniaktut talimanik ukiunik, tamaat havainakluni tugaagutait.

Ukauhiit Kamisinaa nangminik havaktiuniaktok Maligaliukvimi. Tugaaktauniaktok pitkuyauhimayunit Maligaliukvimit, malikhutik Atuktainik Ukauhiit Pikuyakyuami. Havaktukhak...

October 11, 2019

Kinikhiayut uktuktukhanik havaagutikhainut Ukauhiit Kamisinamik Nunavumi. Hamna havagutikhait piniaktut talimanik ukiunik, tamaat havainakluni tugaagutait.

Ukauhiit Kamisinaa nangminik havaktiuniaktok Maligaliukvimi. Tugaaktauniaktok pitkuyauhimayunit Maligaliukvimit, malikhutik Atuktainik Ukauhiit Pikuyakyuami. Havaktukhak...

October 11, 2019

Uktuktukhanik kinikhialiktut mikhaanut Kangunaktiligiyit Kamisinakhamik Nunavumi. Hamna talimanik ukiunik, tamaat havainaniaktok tugaagutait.

October 11, 2019

Uktuktukhanik kinikhialiktut mikhaanut Kangunaktiligiyit Kamisinakhamik Nunavumi. Hamna talimanik ukiunik, tamaat havainaniaktok tugaagutait.

October 07, 2019

IQALUIT, Nunavut (October 7mi, 2019) - Ukakti Simeon Mikkungwak ublumi ukaalaktuk ukautiyumayainik:

“Mamiahuktunga tuhagama ublumi, aniagaagutikakhimapluni, Maligaliuktiugaluak Maligaliukvimi Ovide Alakannuark, Katimakatauyuugaluak nunainit Akulliq hivulimi 1st Maligaliukvik Nunavumi. Mr. Alakannuark,...

September 25, 2019

IQALUIT, Nunavut (September 25, 2019) – Katimayigalaat mungiyut Maligaliuligiyinik ublumi tuhaktiyut hulinialigiaganik aipaanut ihumagiyakhainut Maligakhak 25, Pikuyakyuakhak Ihuakhagiaganik Ilihaktituiyit Pikuyakyuakhait ovalo Inuit Ukauhiit Munagitjutikhait Pikuyakyuakhait. Maligakhak 25 tunihimayuk Ministaa Ilihaktituiyit June 5mi, 2019...