Joelie Kaernerk

Member Photo
Constituency
Amittuq
Legislative Office

Uqaut: (867) 975-5017 Kayumiktukkut: (867) 975-5109 Qaritauyakkut: jkaernerk@assembly.nu.ca

Constituency Office
General Delivery Sanirajak, NU X0A 0K0 Uqaut: (867) 928-8260 Kayumiktukkut: (867) 928-8261 Qaritauyakkut: joeliekaernerk@amittuqmla.ca
Joelie Kaernerk nigoaktaoffaghimayok tatvani nigoaktitingmata Aktopa 25, 2021-mi, kivgaktoiniaghuni nigoakvigihimayaminik Amittuq tatvani 6th Maligaliokviani Nunavumi. Mr. Kaernerk kinguani Maligalioktiokataohimayok tatvani 5th Maligaliokviatni. Nigoaktaoniahaakhuni, Mr. Kaernerk havakaghimayok tatvani Baffinland Uyagakhioktit Timigiyatni havagivlugu una Nunaliitni Tohaktitilikinikut. Mr. Kaernerk kinguani katimayiikataohimayok Hamalatkut Katimayiitni tatvani Sanirajakmi. Havangitagangami hulilokaakpaktok tatvalo kinnighiayiokataovluni tatvalo nunaliitni nalaohikiyiovaghuni. Mr. Kaernerk tatvalo Samantha Morgan hagimahoktok angayokanguvlutik notagait ukkua Jarrod, Katelin tatvalo Shania. Mr. Kaernerk inminik alliahotikaktok angunahoaknikut ahianiklo.